Mantingerbos en -weiden

Het Mantingerbos is één van de oudste bossen van Drenthe.

Mantingerbos en -weiden ligt in een beekdal van het brongebied het "Oude Diep". Het bestaat uit grasland, elzenbosjes en houtwallen. Er groeien alleen al 17 verschillende soorten bramen, veel soorten korstmossen en adelaarsvaren. In het oude bos leven zangvogels als fitis en roodborst. Torenvalk en ransuil brengen hier hun jongen groot. Mantingerbos en -weiden ligt tegen het Mantingerveld aan. Over gemarkeerde wandelpaden kunt u het gebied volop ervaren

Mantinger bos en weiden

Al jarenlang in top 10 van

populairste campings in Nederland

Bekijk onze prachtige video's