De bekende jeneverbessen op het Mantingerzand

Het Mantingerveld bestaat uit verspreid gelegen bos- en heidegebieden. Ertussen ligt voormalig bouwland dat door middel van natuurontwikkeling wordt omgevormd tot schrale vegetaties. Binnen enkele tientallen jaren ontstaat zo'n groot natuurgebied, dat kansen biedt aan vele soorten vogels, zoals de geelgors, wulp, slobeend en torenvalk. Ook reptielen, zoals de adder, leven in het gebied.

Veel voorkomende flora in het gebied is bijvoorbeeld kleine wolfsklauw, klokjesgentiaan, lavendelheide, veenpluis en diverse bijzondere korstmossen voor.

mantingerzand02De verschillende gebieden binnen het Mantingerveld hebben elk een eigen karakter. Zo kunt u in het Mantingerzand veel grillig gevormde jeneverbesstruiken aantreffen, terwijl die in het heuvelachtige Hullenzand maar beperkt aanwezig zijn. In het Lentsche Veen bevinden zich vooral natte heidevegetaties.

Om de heide in het Mantingerveld in stand te houden, grazen hier schapen en runderen. Meer informatie De site www.Natuurherstel.nl geeft een overzicht van de natuurherstelprojecten waarbij Natuurmonumenten betrokken is. Meestal in samenwerking met andere natuurbeschermers. Hier vindt u ook het laatste nieuws en achtergronden over het Mantingerveld.

Vereniging Natuurmonumenten heeft een herstelplan gemaakt voor het gebied van het Mantingerbos en de Mantingerweiden ten zuiden van Westerbork. Aan de hand van dit plan wil Natuurmonumenten het oorspronkelijke karakter van het gebied herstellen. Een belangrijk onderdeel vormt het herstel van de kenmerkende elzensingels. Daarnaast zal ook de bovenloop van het Oude Diep, die hier ontspringt, een opknapbeurt krijgen.

Mantingerzand

 

Al jarenlang in top 10 van

populairste campings in Nederland

Bekijk onze prachtige video's