Geschiedenis van het Geuzenbos

geschiedenis van het geuzenbos 1Na het beschikbaar komen van landbouwgrond in 2003 achter onze woning hebben wij besloten natuur te gaan ontwikkelen aansluitend op het aangrenzend natuurgebied Mantingerzand.

Het totale perceel is 6 hectare groot en voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Natuurschoonwet. Het gebied ligt op de overgang van de iets hogere zandgronden van het Mantingerzand naar de lager gelegen uitgeveende gebieden tussen Mantinge en Hoogeveen.

In de bosvakken wordt een gemengd loofbos nagestreefd met struikranden. De bostypen die zich ontwikkelen zijn afhankelijk van de groeiplaats; de bodem en de grondwaterhuishouding.

Op basis van de geïnventariseerde groeiplaatsgegevens kunnen de volgende bosgemeenschappen verwacht worden:

  • Berken-zomereikenbos op leemarme veldpodzolgronden
  • Elze-eikenbos op zwak lemige veldpodzolgronden met ondiep keileem.

geschiedenis van het geuzenbos 3In enkele gevallen is met een klein aandeel (maximaal 10%) soorten gewerkt die afwijken van de natuurlijke bossamenstelling, omdat deze soorten voor de belevingswaarde van het bos interessant zijn. Het gaat met name om gewone vogelkers en Drents krentenboompje.

Beuk is in kleine vakken aangeplant, niet gemengd met andere soorten omdat deze soort van nature neiging heeft te gaan domineren.

Eik krijgt meestal een hoger aandeel omdat dit een zeer langlevende duurzame boomsoort is, die huisvesting kan bieden aan een groot aantal organismen. De boom heeft een kroon die relatief veel licht doorlaat, waardoor natuurlijke verjonging van andere soorten en bodembegroeiing goed mogelijk is.

Een aantal soorten zijn in lagere percentages aangeplant dan ze van nature voorkomen, omdat ze zich gemakkelijk vestigen en in de direct omgeving voorkomen. Het gaat dan met name om lijsterbes, vuilboom en berk.· De snelle groeiers worden in groepen aangeplant, zodat het bos minder de neiging zal hebben tot ontmengen en het gewenste beheer ook in de verdere toekomst beter valt ‘af te lezen’ aan de samenstelling van het bos.

Alvorens de bosvakken konden worden ingeplant, werden de voormalige weilanden gefreesd, geploegd en geëgd. Het terrein is ingeplant in een aantal van 17.000 stuks met een plantverband van 1,5x2 meter. Het publiek is het gehele jaar welkom in het Geuzenbos. Er is een rondlopend onderhoudspad aangelegd dat tegelijkertijd als wandelpad bruikbaar is. Dit beheerspad sluit aan op de padenstructuur in het Bijenbos en het Mantingerzand. De paden worden begaanbaar gehouden door frequent maaibeheer.

Ontwikkeling camping

geschiedenis van het geuzenbos 4Samen met de onwikkeling van natuur zijn we gestart met de aanleg van de camping in het landgoed.

In 2005 hebben we de infrastructuur aangelegd. Vele kilo's koperleiding en meters waterleiding zijn in de grond verdwenen.

Op een kale vlakte zijnn we gestart met het plaatsen van de verdeelkasten en een toiletwagen. De eerste gasten hebben we verwelkomt.

Hemelvaart / Pinksterweekend

Wandeling in "het Geuzenbos"

Bomen groeien langzaam

Langzaam maar zeker begint de camping wat vorm te krijgen

We zijn nu bijna 5 jaar na aanplant. De bomen beginnen een beetje te groeien.

In 2013 is het nieuwe toiletgebouw gereed gekomen. Hier zijn we erg blij mee.

De nieuwe blokhut als ontmoetingsruimte

10 jaar na de aanplant ziet de camping er uit zoals we dat willen.

De gang zit er in...

2016: In de toiletten is voortaan toiletpapier en brilreinger.

Bij de wasbak is handzeep en een handendroger beschikbaar.

Via de intercom bij de receptie zijn wij 24/7 bereikbaar.

Vanaf dit jaar is de camping autovrij. Er is een ruime parkeerplaats aangelegd 

De receptie heeft een metamorfose ondergaan.

2018 nr. 2 in top 10 van

Populairste campings in Nederland.

op basis van 248 beoordelingen
9,8

Bekijk onze prachtige video's