Mantingerbos en -weiden

mantingerbosGebiedsaankopen en natuurherstel zorgen ervoor dat deze gebieden steeds beter op elkaar aansluiten. Dieren en planten hebben hierdoor een groter aaneengesloten gebied om zich te handhaven en te verspreiden. Dankzij uw steun slagen we er steeds beter in om de natuur nieuwe impulsen te geven.

Bron: Natuurmonumenten

Zeldzame bramenstruiken

mantingerbos02Mantingerbos en -weiden ligt in een beekdal van het brongebied het "Oude Diep". Het bestaat uit grasland, elzenbosjes en houtwallen. Er groeien alleen al 17 verschillende soorten bramen, veel soorten korstmossen en adelaarsvaren. In het oude bos leven zangvogels als fitis en roodborst. Torenvalk en ransuil brengen hier hun jongen groot. Mantingerbos en -weiden ligt tegen het Mantingerveld aan. Over gemarkeerde wandelpaden kunt u het gebied volop ervaren

Natuurvisie

In 2011 is in samenspraak met omwonenden de natuurvisie Mantingerveld, Mantingerbos en -weiden opgesteld. In de visie verwoordt Natuurmonumenten hoe het gebied verder ontwikkelt zou kunnen worden en welke maatregelen hiervoor nodig zijn om dit te realiseren.

Omgeving

2018 nr. 2 in top 10 van

Populairste campings in Nederland.

op basis van 301 beoordelingen
9,8

Bekijk onze prachtige video's